Tietosuojakäytäntö

Webful Tmi:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Päivitetty 29.11.2022.

Asiakastietojen käsittelyssä tavoitteenamme on laadukkaan palvelun tarjoaminen ja hyvä asiakaskokemus yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Emme kerää asiakkaistamme tarpeetonta tietoa ja tiedostamme vastuumme asiakkaidemme yksityisyyden suojaamisesta.

1 Rekisterinpitäjä

Sähköposti; info@mukavaollakotona.fi

2 Rekisterin nimi

Mukavaollakotona asiakasrekisteri.

3 Rekisterin käyttötarkoitus: 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa.

Henkilötietoja käytetään viestintätoiminnoissa, kuten tiedotus- ja uutisointitoiminnoissa.

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 

Henkilötietoja kerätään, jotta asiakasta voidaan tiedottaa uusista julkaisuista sivustolla.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimi ja sähköposti.

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä määrittämättömän pituisen ajan.

Henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistettua asiakasrekisteristä.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi ja mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle. Evästeisiin ei sisälly henkilökohtaisia tietoja ja ne ovat sivustojen kävijöille vaarattomia.

Kaikkia evästeitä ei ole pakko hyväksyä. Ainoastaan välttämättömät evästeet on pakko hyväksyä.

10 Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä järjestelmäympäristö on suojattu asianmukaisella tietoturvalla teknisin keinoin.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa itseä koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua tai poistamista.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä.

Voit myös peruuttaa aiemmin annetun suostumuksen tietojen käsittelylle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointi tarkoituksiin.